Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal

Doelstelling

Doelstelling | Werving | Activiteiten |

De stichtingsakte is per 6 augustus 2007 geactualiseerd. De doelstellingen van de stichting zijn vastgelegd in Artikel 3 van de stichtingsakte en luiden als volgt:

1. De stichting heeft ten doel:

a. morele en materiële steun te verlenen aan de Christelijke Oratoriumvereniging te Veenendaal, hierna te noemen ‘COV’.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het, in overleg met het bestuur van de COV, aanschaffen van bladmuziek,

muziekinstrumenten, geluidsapparatuur en verdere uitrusting ten dienste van de COV;

b. het propageren van door de COV te geven concerten en uitvoeringen in de breedste zin;

c. het zo mogelijk dekken van tekorten bij de COV ten gevolge van de onder b. bedoelde concerten en uitvoeringen;

d. het tijdelijk aan de COV ter beschikking stellen van geldmiddelen ter financiering van haar activiteiten;

e. het in overleg met, en na aanvraag door het bestuur van de COV financiële

ondersteuning verlenen voor het houden van een concert door de COV;

f. het organiseren van concert informatie avonden;

g. het onderhouden van contact met de vrienden;

h. Al hetgeen in de ruimste zin met het doel der stichting verband houdt

 

Sponsors

  • Van Ginkel en Van Bemmelen
  • Vedotec
  • MKB

Copyright 2009 © Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal
Hosting & realisatie: Devenz Webdevelopment