Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal

Historie

Doelstelling | Werving | Activiteiten | Historie

De Stichting Vrienden van de COV werd opgericht in 1975, door Albert Lotgering. Zijn vrouw zong als sopraan bij de COV. Hijzelf was passief lid, maar zat wel in de muziekcommissie van de COV. Penningmeester Cees Jansen was lid van het toenmalige bestuur van de COV en secretaris Afke de Kwaasteniet-van Wieren was alleen lid van het bestuur van de Stichting. De Stichting had zichzelf tot doel gesteld morele en materiële steun te verlenen aan de COV. Dit kon op allerlei manieren, bijvoorbeeld door het propageren van COV-concerten en –uitvoeringen, maar ook door sponsoring bij het contracteren van orkesten en solisten. Zo organiseerde het bestuur regelmatig gelegenheden waarbij achtergrondinformatie over toekomstige concerten van het koor werd gegeven. Een ander voorbeeld was een bijdrage voor de studiepiano voor de COV. In die tijd was een ‘Stichting Vrienden van … ’ om een koor moreel en financieel te steunen een redelijk nieuw fenomeen. Ondanks alle inspanningen bleef de club vrienden beperkt en zat er weinig groei in het aantal leden.

In juni 2006 kwam een enthousiast lid van de bassen, Willem J. Krul, met een ambitieus plan om de stichting een doorstart te laten maken. Al snel meldden zich de overige bestuursleden en kregen de plannen gestalte. Nu worden er weer concert-info avonden georganiseerd waar de dirigent van de COV de achtergrond van de uit te voeren werken toelicht. Verder lanceerde het bestuur een nieuw blad voor de leden van de Stichting Vrienden van de COV: de COVeenklanken. Dit medium wordt gebruikt voor het uitwisselen van nuttige informatie en leuke weetjes. Binnen een jaar groeide de vriendenkring naar een zestigtal leden. De stichting heeft een significante bijdrage kunnen leveren aan de financiering van de concerten. Natuurlijk is er altijd ruimte voor meer vrienden dus meld u snel aan met dit formulier! Een koor als de COV kan immers niet voldoende gesteund worden voor het ten gehore brengen van de meest schitterende werken!

Willem Krul, voorzitter
Martin Westerhof, penningmeester

Nelie Bijl, lid
Anneke Geerken, lid

 
Stichting Vrienden van de COV

Adres:
p/a Blauwgras 7-02
3902 AB Veenendaal
Tel. 0318 505444

Email: vrienden-cov-veenendaal@ziggo.nl

Handelsregister K.v.K. te Utrecht, nr.  41179736

ING Bank: 
IBAN nummer NL06 INGB 0003 3698 86
T.n.v.: Stichting Vrienden van de COV  Veenendaal

 

Sponsors

  • Van Ginkel en Van Bemmelen

Copyright 2009 © Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal
Hosting & realisatie: Devenz Webdevelopment